top of page

Brokgevoel of andere onverklaarde keelklachten

Een brok in de keel is een veel voorkomend probleem en is gelukkig vaak onschuldig. 
Meestal het  omschreven als:

  • er is een slijmprop in de keel die niet weg te slikken is (alsof er een drempel zit)

  • er is een gevoel alsof er iets in de keel zit

  • er is een gevoel alsof er een band om de hals zit

  • als of er een haartje in de keel vast zit. Als ik iets eet of drink is het vaak even weg maar daarna zit het er weer.

Het brokgevoel zit vrijwel altijd ter hoogte van de adamsappel en leidt vaak tot  schrapen, kuchen en slikken.

Wat kan ik voor je doen?

In het logopedisch onderzoek wordt bekeken wat een oorzaak zou kunnen zijn van het gevoel, dat je in je keel ervaart. Soms kan er geen duidelijke oorzaak gevonden worden.  Gelukkig is het weten van de oorzaak niet altijd noodzakelijk om toch tot een effectieve behandeling te komen. Deze bestaat meestal uit specifieke oefeningen voor de keelspieren en massage van de nek, de hals en het strottenhoofd

Vergoeding

Henrike Jansen logopedie logopedist zang gelderland Ik wil van mijn accent af lax vox lichtenvoorde stem stemtherapie larynxmassage Manuale facilitatie van de larynx strottenhoofdmassage zangers globus brokgevoel brok in de keel globusgevoel

De behandeling van dit brok gevoel, ook wel "globusgevoel" genoemd, is een onderdeel van Logopedie en zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. De behandelingen zullen rechtstreeks gedeclareerd worden. Wel wordt je eigen  risico aangesproken Iedere zorgverzekeraar hanteert een ander tarief voor logopedie.

bottom of page