top of page

Stemtherapie = logopedie gericht op onze stem

Heesheid door spreken

Heesheid kan vele oorzaken hebben. Het kan ontstaan door afwijkingen aan de stembanden zelf, of door de manier waarop de stem gebruikt wordt. Als je stem door veel spreken steeds heser wordt, is het tijd om aan de bel te trekken.

Keelpijn door spreken of zingen

Een stem die goed in balans is zal niet snel klachten geven. Keelpijn na spreken of zingen is echter een teken dat de stem te zwaar belast wordt. Overbelasting van de stem kan leiden tot schade aan de stembanden of foutieve compensatie die lastig af te leren is. Blijf er daarom niet mee rondlopen

Therapie voor zangers

Zangers gebruiken hun stem intensiever dan gemiddelde mensen. Voor een  goede zangstem is het echter van groot belang dat ook de spreekstem goed functioneert. Spreken doe je immers nog meer dan zingen. Een slechte spreektechniek maakt je stem minder belastbaar en heb je meer kans op problemen met de zangstem. In de therapie wordt spreektechniek en zangtechniek gecombineerd, zodat je ze beid optimaal kan inzetten

Heesheid door zingen

Het is bijna iedereen wel eens gebeurd dat je een keer hees bent geworden na een avondje stappen of na een popconcert. Als je echter altijd hees bent na de kerkdienst, je koorrepetitie of je zangavond, doe je er goed aan je stem eens te laten beoordelen. Structurele overbelasting is heel erg vervelend en kan op en duur ook schadelijk zijn voor je stem

Therapie Voor Transgenders

Het aanpassen van je stem in een transgender proces is zeer ingrijpend en moet echt goed begeleid worden. Om van een mannenstem een vrouwenstem te maken, is veel meer nodig dan even de toonhoogte een beetje aanpassen. In de therapie werken we aan toonhoogte, klankkleur, intonatie, articulatie, resonantie, volume en vloeiendheid. Ook besteden we veel aandacht aan je communicatiehouding, gebaren en noem maar op.

Schorheid

Eed schorre stem wordt veroorzaakt door stembanden die niet helemaal regelmatig trillen. de stem krijgt een ruw karakter en lijkt soms wat zwaar te klinken. Bij schorheid komt het ook best vaak voor dat de stembanden niet helemaal gaaf zijn. Spreken kan daardoor soms heel vermoeiend zijn. Bij behandeling van schorheid is er altijd een intensieve samenwerking tussen mij als logopedist en de KNO-arts, om tot de optimale behandeling te komen.

Therapie na stembandoperaties

Sommige stemklachten kunnen niet met alleen therapie genezen. Als de KNO-arts besluit om te opereren aan de stembanden, wordt je vaak eerst een keer door de logopedist gezien om het proces na de operatie goed te laten verlopen. Ik volg hiervoor een vast protocol voor een langzame opbouw naar optimaal gebruik van de stem. Dit duurt doorgaans 6 tot 10  weken.

bottom of page