top of page

Logopedie voor transgender personen

Transgender is een brede term. Het is een veelzijdige gemeenschap. Het zijn personen die zich niet, of niet helemaal, thuis voelen in de gender- en geslachtsrol die past bij het geslacht en gender die hen bij de geboorte werden toegewezen. 

De veranderingen die zij graag willen ondergaan kunnen veel gevolgen hebben voor de communicatie in het algemeen en de stem in het bijzonder.

Verschillen tussen mannen en vrouwen: we werken aan alle aspecten

Er zijn op het gebied van communicatie veel verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarom werken we in de therapie aan zoveel mogelijk aspecten die samenhangen met communicatie in de breedste zin van het woord.

Als eerste zorgen we er voor dat je je natuurlijke / aangeboren stem op een gezonde en ontspannen manier gebruikt. Ik breng je stem en alle mogelijkheden in kaart. We stellen samen de doelen op en we maken een plan met de alle aspecten waar je aan wilt werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De resonantie:

Vrouwen hebben meer kopresonantie, mannen hebben meer borstresonantie

De intonatie:

Vrouwen gebruiken meer melodie en intonatie, mannen zijn wat monotoner

De articulatie:

Vrouwen hebben meer pit en lichtheid in de articulatie, mannen articuleren wat "logger" 

De toonhoogte van de stem

Vrouwen hebben een hogere stem (160-280Hz), mannen een lagere (84-184Hz).

De taal:

Vrouwen maken hun zinnen op een andere manier dan mannen. Mannen zijn veel meer to the point. Vrouwen wijden meer uit, maken veel meer bij zinnen en verpakken hun boodschap in verzachtende woorden.

Het spreektempo

Vrouwen spreken over het algemeen wat sneller en soepeler

De luidheid

Vrouwen spreken minder luid, omdat de stemplooien minder spiermassa hebben. Mannen spreken vaak wat luider

De lichaamshouding

Vrouwen hebben vaak een meer open lichaamshouding. Zij bewegen wat verfijnder. Mannen zijn wat groffer in hun bewegingen.

De gebaren

Vrouwen gebruiken doorgaans meer gebaren. Hun gebaren zijn vaak iets subtieler. Mannen bewegen minder.

De mimiek:

Vrouwen hebben vaak een subtiele mimiek die veel betekenis geeft aan hun taal. Dit doen mannen op een duidelijk andere manier.

bottom of page