top of page

Logopedie

Logopedie is een therapie voor het verbeteren van de menselijke communicatie in de breedste zin van het woord. Communiceren is een zeer alledaagse menselijke bezigheid. Des te erger als er iets mis mee is: een vreemd geluid, onverstaanbaar, geen woord over de lippen kunnen krijgen. Dat leidt gauw tot onbegrip bij andere mensen en kan betekenen dat je gemeden wordt en geïsoleerd raakt.


Logopedie is onder te verdelen in 5 hoofdgroepen: Stem, Spraak, Taal, Gehoor en Slikken.

Bij volwassenen behandel ik problemen als:

 • Hese stem

 • Schorre stem

 • Zachte stem

 • Schelle stem

 • Krakerige stem

 • Keelpijn bij veel praten

 • Keelpijn na zingen

 • Keelspanning bij veel praten

 • Spraakproblemen

 • Onduidelijk praten

 • Stotteren

 • Slikklachten

 • Brok in de keel

 • Veel hoesten en kuchen

 • Slijm en keelschrapen

 • Chronische vage keelklachten

 • Mondademen

Bij kinderen werk ik aan problemen als:

 • Pre-verbale logopedie

 • Niet of nauwelijks spreken

 • Klanken verkeerd uitspreken

 • Letters op de verkeerde plek in een woord uitspreken

 • Stotteren

 • Door de neus spreken

 • Onduidelijk of binnensmonds praten

 • Bijgeluiden maken tijdens het praten

Externe werkzaamheden:

Sinds enkele jaren werk ik als waarnemend logopedist in het speciaal onderwijs. Daar begeleid ik kinderen en ouders van kinderen met ontwikkelingsachterstanden,  gedragsproblemen, autisme of aan autisme verwante stoornissen.

bottom of page